Vand med omtanke

Vi skal også til at tænke over hvad vi bruger vand på. Vandværket er belastet til yderste i disse tørke tider. Der pumpes dobbelt så meget vand ud i forhold til normal drift. Det kan blive en udfrodring med at holde denne høje belastning, så prøv at undgå vanding af græs i haven og fylde […]

Drift forstyrelse ingen vand

Der har været fejl i udpumpning = ingen vand fra 9:48 til 9:59 den 9 maj 2023 årsagen var en HPFI-relæ der er slået fra. Det vil blive fejlsøgt så årsagen kan findes og problemet ikke opstår igen. Hurtig fejlretning, tænk på at der ikke er nogle ansatte på vandværket fast, men at der skal […]

Fælles generalforsamling

Der afholdes Fælles generalforsamling i Løjtland Fællesråd og Løjt Kirkeby Vandværk Tirsdag, den 28. marts kl. 19 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus. Generalforsamlingerne afvikles jf. foreningernes vedtægter. Dagsorden for Løjt Kirkeby Vandværks ordinære generalforsamling: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse Behandling af indkomne forslag Valg […]

Følg dit vandforbrug

Husk du kan altid følge dit vandforbrug. Klik oppe i menuen på “Følg dit forbrug” Indtast så dit forbrugernummer og adgangskode. Disse kan du finde på din vandregning.

Julehilsen

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkefuldt og sundt nytår.

Etablering af Faskine

I forbindelse med informationsmøde om næste etape af kloak separering i Løjt, var der fra nogle borge spørgsmål til mulighed for etablering af Faskine til afledning af regnvand på egen grund. Nedsivning af regnvand på egen grund er en ofte en god ide, men der er forhold hvor der ikke kan gives tilladelse til nedsivning, […]

Hvad laver de nu på vandværket med den store kran?

De 2 boringer på Nørrevang er blevet tjekket og har fået et sundheds eftersyn, stigrør og pumpe har været løftet op, 54 meter og et kamera har været hele vejen ned til bunden af boringer for at vi har kunne se at alt er i god stand og  vi forsat kan havde godt drikkevand i […]