Etablering af Faskine

I forbindelse med informationsmøde om næste etape af kloak separering i Løjt, var der fra nogle borge spørgsmål til mulighed for etablering af Faskine til afledning af regnvand på egen grund.

Nedsivning af regnvand på egen grund er en ofte en god ide, men der er forhold hvor der ikke kan gives tilladelse til nedsivning, for at beskytte vores drikkevand til kommende generationer.
En stor del af Løjt Kirkeby er beliggende i indvindingsoplandet til Løjt Kirkeby Vandværk, og Løjt Kirkeby og omegen er af kommunen er udpeget som område med særlige drikke vandsinteresser (OSD)
OSD repræsenterer det område hvor grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand, hvorfor grundvandet i disse områder ikke må påvirkes negativt.

Derfor gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning på arealer indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Det boringsnære beskyttelsesområder fremgår af kortet

Facebook