Nyheder

Fælles generalforsamling

Der afholdes Fælles generalforsamling i Løjtland Fællesråd og Løjt Kirkeby Vandværk

Tirsdag, den 28. marts kl. 19 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus.

Generalforsamlingerne afvikles jf. foreningernes vedtægter.

Dagsorden for Løjt Kirkeby Vandværks ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisionsselskab
  8. Eventuelt

 

Følg dit vandforbrug

Husk du kan altid følge dit vandforbrug. Klik oppe i menuen på “Følg dit forbrug” Indtast så dit forbrugernummer og adgangskode. Disse kan du finde på din vandregning.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkefuldt og sundt nytår.

Etablering af Faskine

I forbindelse med informationsmøde om næste etape af kloak separering i Løjt, var der fra nogle borge spørgsmål til mulighed for etablering af Faskine til afledning af regnvand på egen grund.

Nedsivning af regnvand på egen grund er en ofte en god ide, men der er forhold hvor der ikke kan gives tilladelse til nedsivning, for at beskytte vores drikkevand til kommende generationer.
En stor del af Løjt Kirkeby er beliggende i indvindingsoplandet til Løjt Kirkeby Vandværk, og Løjt Kirkeby og omegen er af kommunen er udpeget som område med særlige drikke vandsinteresser (OSD)
OSD repræsenterer det område hvor grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand, hvorfor grundvandet i disse områder ikke må påvirkes negativt.

Derfor gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning på arealer indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Det boringsnære beskyttelsesområder fremgår af kortet

Hvad laver de nu på vandværket med den store kran?

De 2 boringer på Nørrevang er blevet tjekket og har fået et sundheds eftersyn,
stigrør og pumpe har været løftet op, 54 meter og et kamera har været hele vejen
ned til bunden af boringer for at vi har kunne se at alt er i god stand og  vi forsat
kan havde godt drikkevand i Løjt