Nyheder

Vand med omtanke

Vi skal også til at tænke over hvad vi bruger vand på.
Vandværket er belastet til yderste i disse tørke tider. Der pumpes dobbelt så meget vand ud i forhold til normal drift.
Det kan blive en udfrodring med at holde denne høje belastning, så prøv at undgå vanding af græs i haven og fylde den store pool, tag hele til en af vores dejlige strande.

Alternativt bliver vandtrykket sænket så der kun lige kommer vand ud af hanen. Vi bliver nød til at have drikkevand sikret frem for unødvendigt vanding af eksempelvis have.

Håber alle vil hjælpe til med at spare på vandet.

Drift forstyrelse ingen vand

Der har været fejl i udpumpning = ingen vand fra 9:48 til 9:59 den 9 maj 2023
årsagen var en HPFI-relæ der er slået fra.
Det vil blive fejlsøgt så årsagen kan findes og problemet ikke opstår igen.

Hurtig fejlretning, tænk på at der ikke er nogle ansatte på vandværket fast, men at der skal komme en ude fra for at rette fejlen, 10 minutter fra problemet opstod til at der var vand igen, det er godt klaret.

 

Fælles generalforsamling

Der afholdes Fælles generalforsamling i Løjtland Fællesråd og Løjt Kirkeby Vandværk

Tirsdag, den 28. marts kl. 19 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus.

Generalforsamlingerne afvikles jf. foreningernes vedtægter.

Dagsorden for Løjt Kirkeby Vandværks ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisionsselskab
  8. Eventuelt

 

Følg dit vandforbrug

Husk du kan altid følge dit vandforbrug. Klik oppe i menuen på “Følg dit forbrug” Indtast så dit forbrugernummer og adgangskode. Disse kan du finde på din vandregning.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkefuldt og sundt nytår.