Samarbejdspartnere

Arwos

Arwos er Aabenraa Kommunes forsyningsselskab og det største vandværk i kommunen. Arwos varetager opkrævninger af vandaflednings afgifter og har derfor behov for at vide vandforbruget hos hver enkelt bruger af vandværkets forsyningsnet. For ikke at skulle lave 2 aflæsninger af vandmåler samarbejder vi (mod betaling) og sender aflæsningstallene til Arwos. Løjt vandværk har rør forbindelse til Arwos og de 2 vandværker kan i nødsituationer hjælpe hinanden med vand. Løjt vandværk sælger vand Arwos det gamle Loddenhøj vandværk (Loddenhøj og Sandskær)

Thvilum A/S 

Samarbejdspartner indenfor digital ledningsregistrering, alle vandledninger er GPS opmålt og Løjt Vandværk benytter Thvilum AutoLER, så vi ikke behøver at tænke på LER (Ledningsejerregistret) og om graveforespørgslerne bliver besvaret til tiden. Indenfor ca. 10 minutter efter at graveforespørgslen er sendt til LER, af en der vil grave i vores forsyningsområde, modtager de svaret med tegning over placering af vores vandledninger i jorden.

Leif Koch

Firmaet er vores samarbejdspartner når det drejer sig om lækage på ledningsnettet, og står for alle undersøgelser og udbedringer.

Eurofins A/S

Eurofins A/S er leverandør af vandværkets laboratorie undersøgelser og analyser vandets kvalitet.

X Automation A/S

X Automation levere softwaren og styring til vandværket. SRO-anlæg overvåge hver enkelt trin i produktionen og vandbehandlingen – lige fra, at grundvandet bliver pumpet op, til iltning og filtrering og til sidst levering til forbrugeren. Overvågningen garanterer driftssikkerhed, da et eventuelt nedbrud eller forstyrrelse i driften vil blive overvåget og opdaget med det samme

Genner El

Står for vandværkets opgaver inden for elektriske tilslutninger.

Kamstrup AS

Kamstrup står for levere vores intelligent vandmålere og vores fjernaflæsnings system, så vores forbruger dagligt kan se deres vandforbrug

Løjt Kloakservice ApS 

Løjt Kloakservice ApS bruger vi til grave når vi har rørbrud eller udfører udskiftning af ledningsnettet. Løjt Kloakservice er autoriseret kloakmester og udfører alle opgaver inden for området.

Kemic Vandrens

Kemic står for alt arbejde som har med vandbehandlingen på vandværket at gøre. Kemic Vandrens har i over 50 år, specialiseret sig i vandrensning.

Math. Hendes EFTF. ApS

Vandværkets faste autoriserede VVS-installatør, som klare arbejdet ude på ledningsnettet og skift af vandmåler ved forbruger m.m. Medarbejder er er uddannet med fokus på hygiejnereglerne vandværket og på ledningsnettet

Genner Vandværk

Vi samarbejder med Genner vandværk og har en rørforbindelse mellem de 2 vandværker, så vi i nødsituationer kan hjælpe hinanden med vand.

Microwa ABC

Microwa er Løjt Vandværkets Administration og BogføringsCenter, de laver lave både afregning / opkrævning og rykker samt regnskab og faktura betaling. Sørge for afregning i forbindelse med ejerskifte og besvare spørgsmål om afregning m.m. fra forbruger på telefon 70 26 93 26