Husinstallation af vandmåler

Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke hindrer adgangen til vandmåleren.
Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til Vandværket 

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Regler til overholdelse for installationer

Nedenstående skitse viser en standard husinstallation, der er anbefalet af Vandværket. Har du spørgsmål vedrørende målerbrønd kontakt vandværket.Alle installationer skal foretages af autoriseret VVS installatør