Fælles generalforsamling

Der afholdes Fælles generalforsamling i Løjtland Fællesråd og Løjt Kirkeby Vandværk Tirsdag, den 28. marts kl. 19 i Løjt Forsamlings- og Kulturhus. Generalforsamlingerne afvikles jf. foreningernes vedtægter. Dagsorden for Løjt Kirkeby Vandværks ordinære generalforsamling: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Valg af revisionsselskab Eventuelt  
Facebook