Tilbagestrømssikring

Tilbageløb af vand til ledningsnettet, kan have store konsekvenser for forbrugerne og vandværket. Derfor er tilbageløb noget vi tager meget alvorligt.

For at undgå forurening af ledningsnettet, skal vandværkerne være opmærksomme på, om forbrugerne opfylder kravene til tilbagestrømningssikring. Risikoen for tilbageløb skal minimeres, for hvis der opstår forurening kan det få betydning for alle på det pågældende forsyningsnet.

Rørcenteranvisning – Tekniske bestemmelser
For at sikre den påtænkte virkning af tilbageløbssikringerne er der udarbejdet tekniske bestemmelser for bl.a. type af tilbagestrømsikring.

Disse findes bl.a. i Rørcenteranvisning 015, som bygger på EU standarden DS/EN 1717. Desuden findes de tekniske bestemmelser i norm for vandinstallationer DS 439/2009.
Flere hændelser, som for eksempel Køge-sagen, har understreget behovet for at have klare retningslinjer for anvendelsen af tilbagestrømningssikring, og disse hændelser har dannet grundlag for gennemarbejdede regler på området, så vi sikrer, at der ikke sker forurening af vores vand.

Pligt til at følge regler og standarder
Med hensyn til lovgivningen er der pligt til at følge de regler og standarder, der er blevet vedtaget.

Her skal der dog tages hensyn til tidsaspektet. Det vil sige, at vurderingen af om kravene bliver
overholdt tager afsæt i de regler og standarder, der var gældende på tidspunktet for etableringen af bygningen eller produktionen.
Vær dog opmærksom på, at hvis der sker væsentlige ændringer af bygningen, skal kravene på ændringstidspunktet opfyldes, hvilket der kan læses mere om i Rørcenteranvisning 015.
Vandværket kan kræve ændringer i installationer

Vandværket har mandat til at kræve, at forbrugeren fortager ændringer i installationerne i en ejendom, hvis vandværket vurderer at nstallationerne er til fare for vandkvaliteten, jf. FVD’s normalregulativ pkt. 8.1.6.