Kamstrup står for levere vores intelligent vandmålere og vores fjernaflæsnings system, så vores forbruger dagligt kan se deres vandforbrug