Står for vandværkets opgaver inden for elektriske tilslutninger.