Eurofins A/S er leverandør af vandværkets laboratorie undersøgelser og analyser vandets kvalitet.