Arwos er Aabenraa Kommunes forsyningsselskab og det største vandværk i kommunen.
Arwos varetager opkrævninger af vandaflednings afgifter og har derfor behov for at vide vandforbruget hos hver enkelt bruger af vandværkets forsyningsnet. For ikke at skulle lave 2 aflæsninger af vandmåler samarbejder vi (mod betaling) og sender aflæsningstallene til Arwos.
Løjt vandværk har rør forbindelse til Arwos og de 2 vandværker kan i nødsituationer hjælpe hinanden med vand.
Løjt vandværk sælger vand Arwos det gamle Loddenhøj vandværk (Loddenhøj og Sandskær)