Kan det være farligt at drikke vandet fra vandhanen?

Nej, det er ikke farligt at drikke vandet fra vandhanen. Du kan fortsat trygt drikke det. Men lad vandet løbe lidt, før du drikker af hanen.

Du skal kunne drikke vandet direkte fra vandhanen uden risiko, og derfor stiller Naturstyrelsen høje krav til drikkevandskvaliteten.

Men rørene og hanerne, som vandet løber igennem for at komme frem, kan afgive metaller. Det er, fordi der indgår forskellige materialer til rørinstallationerne.

Især når vandet har stået stille i rørene i længere tid – f.eks. natten over –  kan der være nogle metaller i det første vand, der løber.

Derfor anbefaler Naturstyrelsen, at du lader vandet løbe lidt, før du drikker.

Samme råd betyder også, at du undgår uønskede bakterier i vandet: Lader du vandet løbe til, det er koldt, sikrer du dig, at vandet er frisk og ikke har stået længe i installationen.

Det grundvand, der indvindes til drikkevand, kan indeholde metaller fra naturens hånd. Herudover kan husinstallationer afgive nikkel, cadmium, bly, zink og kobber.

Facebook