Kan drikkevandet komme til at indeholde mere metal end kvalitetskravene tillader, hvis vandet får lov at stå længe i vandinstallationerne?

Miljøstyrelsen har fået udført er række undersøgelser af forskellige produkter lavet af forskellige metaller, som anvendes i vores installationer. På den måde har man fundet ud af, hvad disse produkter kan afgive af metaller (zink, kobber, bly, tin, cadmium, arsen, chrom, nikkel og molybdæn). De første forsøg startede i 1999, og resultaterne er blevet rapporteret løbende.
Link til rapporter:

Miljøprojekt, 603, 2001, "Metalafgivelse til drikkevand"

Miljøprojekt, 970, 2004, "Metalafgivelse til drikkevand, Del 2"

Miljøprojekt, 1100, 2006, "Metalafgivelse til drikkevand, Del 3"

Undersøgelserne viser, at nogle metaller afgives til vandet, når drikkevandet står stille i længere tid i visse typer installationer og armaturer, der indeholder metaller. I undersøgelserne har vandets opholdstid været på 12 timer, dvs. vandet har stået 12 timer i installationen, før det er blevet opsamlet og testet. Jo længere vandet står i installationen, jo større er afsmitningen til vandet.

De høje afgivelser af metallerne bly, kobber, zink og arsen ses især i de hårde vandtyper (vand der indeholder meget kalk), der findes på øerne og i visse dele af Østjylland. Ved middelhårdt vand er afgivelsen af bly, kobber og arsen lav. Samtidig viser undersøgelserne, at for visse typer af materialer kan nikkel være et problem, idet vand, der har henstået i forkromet messingarmaturer, kan opnå uhensigtsmæssigt høje nikkelniveauer.

Miljøstyrelsen har fået foretaget en undersøgelse af menneskers forbrugsmønster i forskellige typer af boliger, der er repræsentative for Danmark. Det kan du læse mere om i Miljøprojekt, 998, 2005, "Vandforbrug og forbrugsvariationer". Det viser sig, at vandet som regel maksimalt henstår i installationerne i 4 til 6 timer.

Når opholdstiden hos forbrugerne er gennemsnitligt 4-6 timer kan det derfor forventes, at afsmitningen fra installationerne i praksis vil være mindre end den, som er påvist i Miljøstyrelsens undersøgelser, hvor vandet henstår i 12 timer.