Interesserer EU sig for drikkevandet?

I 1999 blev der i EU igangsat et arbejde med etablering af en fælles europæisk godkendelsesordning for materialer i kontakt med drikkevand. Miljøstyrelsen har i EU-samarbejdet bl.a. gjort opmærksom på nikkelproblematikken i forbindelse med afsmitning fra materialer. Samtidig er resultaterne fra Miljøstyrelsens undersøgelser om metalafgivelse fra materialerne i installationer til brug for drikkevand blevet formidlet videre til EU, for at sikre at de danske erfaringer blev udnyttet.

EU-Kommissionen forventer at komme med et udkast til en revision af det gældende drikkevandsdirektiv i sidste halvdel af 2008. I forbindelse med det forberedende arbejde har Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen deltaget i arbejdsgrupper, der skal beskrive egnede målemetoder, og hvordan der sker afsmitning fra materialer i kontakt med drikkevand.