Hvor meget bly må drikkevandet indeholde?

Bly kan påvirke nervesystemet, og indlæringsevnen kan forringes. Der er ingen sundhedsrisiko ved, at man en gang i mellem drikker mindre mængder vand med blyindhold, som ligger over kvalitetskravet, så længe den samlede blybelastning over tid ikke påvirkes i betydelig grad. Men da alt bly ophobes i organismen, må ethvert unødigt indtag imidlertid anses for uønsket.