Hvor kan jeg læse mere om reglerne for drikkevandskvalitet?

Reglerne om drikkevandskvalitet er fastsat i:
bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse om drikkevandskvalitet).

Reglerne gennemfører dele af:
Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (drikkevandsdirektivet).