Hvem har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden?

Naturstyrelsen, som er en del af Miljøministeriet, har ansvaret for at fastsætte regler for kvaliteten af drikkevandet lige fra vandforsyningen og til vandhanen i forbrugerens hus. Kvalitetskravene er fastsat med henblik på at beskytte befolkningens sundhed.

Kommunerne har ansvaret for at føre tilsyn med drikkevandets kvalitet.

Inde i huset er det ejeren, der har ansvaret for rørinstallationerne. Forudsætningen for at kunne sikre, at rørinstallationer i huset ikke forringer drikkevandskvaliteten, er, at installationerne, der forhandles, er VA godkendt. VA godkendelsesordningen stiller nemlig bl.a. krav til afgivelse af visse metaller fra installationerne til drikkevandet.

Erhvervs- og Byggestyrelsen er ansvarlig for VA godkendelsesordningen.