Hvad betyder vandets hårdhed for, hvor meget metal der kommer i vandet?

Vandets hårdhed, (dvs. vandets indhold af kalk), har stor betydning for metalafgivelsen. Jo hårdere vand desto mere metalafgivelse. Det gælder for de fleste metaller. Dog gælder det ikke for afgivelse af nikkel, som synes næsten upåvirket af vandsammensætningen.

Du kan finde oplysninger om hårdheden af dit drikkevand hos dit lokale vandværk eller på hjemmesiden for Danmarks og Grøndlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) www.geus.dk.

Hårdhed angives i hårhedsgrader. Nedenfor er vist, hvor blødt eller hårdt vandet er ved en given hårdhedsgrad:

mindre end 4: meget blødt
4 - 8: blødt
8 - 12: middelhårdt
12 - 18: temmelig hårdt
18 - 24: hårdt
24 - 30: meget hårdt