Er det farligt at drikke vand der indeholder zink?

Zink er ikke sundhedsskadelig, men ved afsmitning fra rørinstallationerne kan det give problemer med smagen af vandet. Derfor er der i bekendtgørelse om drikkevandskvalitet fastsat et kvalitetskrav til zink, som tager hensyn til smagen af vandet.