Indkaldelse til generalforsamlingfor Løjt Kirkeby Vandværk

18. februar 2020

Indkaldelse til
generalforsamlingfor Løjt Kirkeby Vandværk


I Løjt forsamlings og Kulturhus Tirsdag d. 17.03.2017 Kl.19.00


Dagsorden for den ordinære generalforsamling


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revision selskab
8. Eventuelt


Vandværket er efter Generalforsamlingen vært med rullepølse og ostemad samt en øl og kaffe