Indkaldelse til generalforsamling

8. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling


Løjt Kirkeby Vandværk indkalder hermed til generalforsamling
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00.
i Løjt Kultur og Forsamlingshus


Dagsorden ifølge vedtægterne for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revision selskab
8. Eventuelt


Vandværket er efter generalforsamlingen vært
med en snitte samt lidt vådt til ganen.