Referater generalforsamling

DOWNLOAD
Referat Af Generalforsamling I Juni 2021 For Regnskabsåret 2020
DOWNLOAD
Referat Af Generalforsamling Løjt Kirkeby Vandværk 2020
DOWNLOAD
Referat af generalforsamling 2019 med underskrifter.pdf
DOWNLOAD
Referat generalforsamling 2018.pdf
DOWNLOAD
Referat ekstraordinær generalforsamling 2018.pdf
DOWNLOAD
Referat Generalforsamling for 2016.pdf
DOWNLOAD
Referat af ekstraordinær Generalforsamling 2015.pdf
DOWNLOAD
Referat af Generalforsamling 2015.pdf
DOWNLOAD
Referat 2016 Vandværk.pdf
DOWNLOAD
Formandens Beretning 2016.pdf